Skip to content

Browar

Czarnków

Browar

Czarnków

Władze

Spółki

Zarząd Emitenta

Rada Nadzorcza Emitenta

Zgodnie ze Statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Michał Klimaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Cheda – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Rozwadowski – Członek Rady Nadzorczej,
Robert Mościcki – Członek Rady Nadzorczej,
Jarosław Siwoń – Członek Rady Nadzorczej,
Arkadiusz Szymanek – Członek Rady Nadzorczej.

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect: Tomasz Bartosik - Prezes Zarządu Spółki

+48 606 46 19 19
relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl