Skip to content

Browar

Czarnków

Browar

Czarnków

O spółce

Browar Czarnków S.A.

Browar Czarnków S.A. jest przykładem przedsiębiorstwa, które w bardzo krótkim czasie przekształciło się z niewielkiej, kilkuosobowej firmy, w znanego na rynku producenta i sprzedawcę piwa.

W początkowym okresie funkcjonując pod firmą Browar Gontyniec, jako browar kontraktowy wprowadzono do rąk konsumentów piwo „Gniewosz”, które z miesiąca na miesiąc poszerzało grupę swoich zwolenników i odnotowało wzrost sprzedaży. W międzyczasie pozyskano inwestora, Black Lion NFI S.A.

Szybki rozwój i pozyskanie inwestora pozwoliło na rozpoczęcie budowy własnego browaru w Kamionce pod Chodzieżą.

Ponadto nabyto historyczny browar w Czarnkowie, który znacząco zwiększył możliwości produkcyjne Spółki. Od tego czasu Spółka kontynuuje spuściznę historyczną browaru w Czarnkowie i produkowanego tam piwa pod marką „Noteckie”.

W 2012 roku akcje Spółki wprowadzono do obrotu w prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect.

Od 2013 roku Spółka kontynuuje również tradycję Browaru Konstancin.

Obecnie Spółka sprzedaje piwo pod sześcioma markami: „Noteckie”, „Konstancin” „Czarnków”, „Izerskie”, „Walońskie” i „Gniewosz”. Produkuje piwa zarówno w technologii dolnej jak i górnej fermentacji w browarze w Kamionce. Oprócz piwa Spółka sprzedaje także napój energetyczny Black Lion. Dystrybucja wszystkich produktów oparta jest na zrównoważeniu rynku tradycyjnego i nowoczesnego.

Spółka ponadto otworzyła się na współpracę z browarami kontraktowymi, co pozwala jej lepiej wykorzystywać moce produkcyjne.

Browar Czarnków S.A. to spółka kultywująca tradycję warzenia piwa naturalnymi sposobami, stawiająca na najwyższą jakość produkowanego trunku, dysponująca znakomitą ekipą fachowców, na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Emitent konsekwentnie buduje swoją markę i utrzymuje wizerunek browaru regionalnego, sukcesywnie poszerzając grupę zadowolonych odbiorców. Zamierzeniem strategicznym Spółki jest permanentne zwiększanie wolumenu sprzedaży.

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect: Tomasz Bartosik - Prezes Zarządu Spółki

+48 606 46 19 19
relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl