Skip to content

Browar

Czarnków

Browar

Czarnków

Historia

spółki

W swojej historii Spółka dwunastokrotnie podwyższała kapitał zakładowy. Przeprowadzano następujące emisje akcji:

Emisja A: 31.08.2011 r. – 1.000.000
Emisja B: 23.12.2011 r. – 178.600
Emisja C: 23.04.2013 r. – 400.000
Emisja D1: 01.10.2014 r. – 4.608.475
Emisja E: 29.07.2015 r. – 2.000.000
Emisja F: 25.11.2015 r. – 2.500.000
Emisja G: 15.06.2016 r. – 1.762.925
Emisja H: 22.12.2016 r. – 3.000.000
Emisja I:
Emisja J:
Emisja K:
Emisja L:

Łącznie wyemitowano 15.450.000 akcji. Wszystkie akcje są wprowadzone do notowań na rynku NewConnect.

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect: Tomasz Bartosik - Prezes Zarządu Spółki

+48 606 46 19 19
relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl