Skip to content

Browar

Czarnków

Browar

Czarnków

Struktura

akcjonariatu

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Zbigniew Cheda wraz z New Business sp. z o.o.1)

Liczba akcji

57 554 389

Udział w kapitale zakładowym

59,67 %

Udział w ogólnej liczbie głosów

59,67 %

Foroneus sp. z o.o

Liczba akcji

32 400 000

Udział w kapitale zakładowym

33,59 %

Udział w ogólnej liczbie głosów

33,59 %

Pozostali

Liczba akcji

6 495 611

Udział w kapitale zakładowym

6,74 %

Udział w ogólnej liczbie głosów

6,74 %

RAZEM

Liczba akcji

96 450 000

Udział w kapitale zakładowym

100,00 %

Udział w ogólnej liczbie głosów

100,00 %

1) Emitent prezentuje łączną liczbę akcji Pana Zbigniewa Chedy, posiadanych bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną, tj. New Bussiness sp. z o.o.
Z prezentowanego pakietu Pan Zbigniew Cheda posiada bezpośrednio 3.600.000 akcji stanowiących udział 3,73% w kapitale zakładowym i głosach, zaś spółka New Bussiness sp. z o.o. posiada 53.954.389 akcji, stanowiących udział 55,94% w kapitale zakładowym i głosach.

Struktura akcjonariatu Browar Czarnków S.A.

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect: Tomasz Bartosik - Prezes Zarządu Spółki

+48 606 46 19 19
relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl